Trang chủ | Chưng cư cao cấp Ciputra

Tên công trình: Nội thất chưng cư cao cấp

Chủ đầu tư: Cô Sơn

Địa điểm: P1407 - P1 Ciputra

Ngày hoàn thành: Tháng 10/2010