Trang chủ | Nội thất resort

Tên công trình: Nội thất khu nghỉ dưỡng

Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC Travel

Địa điểm: Phúc thọ - Hà Nội

Ngày hoàn thành: Tháng 4/2013